×

Lista Consilieri

Nr. Numele prenumele
1 Chetrușca Aurel
2 Chetrușca Natalia
3 Coșulschi Victor
4 Grecu Oleg
5 Grigoriev Ina
6 Leahu Svetlana
7 Leahu Timofei
8 Moscaliciuc Veaceslav
9 Schidu Elena
10 Schidu Petru
11 Speianu Ana
12 Speianu Radu
13 Țurcanu Serafim
14 Vasilița Mihai
15 Vasilița Victoria

I.Comisia pentru buget, economie  finanţe  şi  fiscală

    Președintele comisiei: Leahu  Svetlana

   Secretarul comsiiei: Moscaliciuc Veaceslav

   Membrii comisiei:

  1. Chetruşca Aurel
  2. Chetruşca Natalia
  3. Grigoriev Ina

II.Comisia agricultură    construcţii, protecţia  mediului şi amenajarea  teritoriului

     Președintele comisiei: Leahu Timofei

     Secretarul comsiiei:   Speianu Radu

     Membrii comisiei:

  1. Coşulschi Victor
  2. Grecu Oleg
  3. Vasiliţa Mihail

III. Comisia pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă

   Președintele comisiei: Speianu Ana

  Secretarul comsiiei: Ţurcanu Serafim

  Membrii comisiei:

  1. Schidu Elena
  2. Schidu Petru
  3. Vasiliţa Victoria