×

ÎNȘTIINȚARE

In temeiul prevederilor art.13 al Legii nr.436/2006 privind Administrația publică locală, Hotărârea nr. 133 din 16.11.2023 a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Criuleni 12, se convoacă ședința de constituire a consiliului sătesc Dubăsarii Vechi, pentru data de

27 noiembrie 2023 ora 14.00 în sala de ședințe a primăriei.

Se înaintează pentru examinare în cadrul primei ședințe a consiliului chestiunile incluse în ordinea de zi, referitoare la :

  1. „Cu privire la rezultatele alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023, în Circumscriptia electorală sătească Dubăsarii Vechi nr. 12/11, validarea mandatelor consilierilor aleși, declararea candidaf[lor suplianfi, constituirea Consiliului sătesc Dubăsarii Vechi.

Raportor, dl.Vasile Barburas, președintele consiliului electoral de circumscripție Dubăsarii Vechi 12/11

  1. „Cu privire la rezultatele alegerilor locale generale Turul doi de scrutin din 19 noiembrie 2023 , în Circumscripția electorală sătească Dubăsarii Vechi nr. 12/11 validarea mandatului deprimar al satului Dubăsarii Vechi și intrarea înfunctie a nouluiprimar ales”.

Raportor, dl. Vasile Barburas, președintele consiliului electoral de circumscripție Dubăsarii Vechi 12/11

  1. Cu privire la initierea constituirii comisiilor consultative de specialitate și a

unor comisii de lucru.

Raportor: Elena Barburas, secretarul consiliului local