×

Grădinița „Romanița”

Director: Slavenco Galina

Anul nașterii: 1965

Specialitatea: Educator al instituții preșcolare

Date de contact:

Telefon: 0 248 61 261

Scurt istoric:

Grădinița de copii „Romanița” și-a început activitatea în anul 1969 la 2 iunie, în încăperea fostei școli de 8 ani, clădire adoptată în mijlocul satului. Directoarea acestei instituții la acel moment era doamna Bostan Irina Iosif, care a lucrat 37 ani la educația micuților, cât și a personalului pe care la condus.  Din numărul total de 790-900 copii frecventau grădinița 220-280,din lipsă de spațiu. la grădinița ”Romanița” (în spațiul de bază, în casa fostului președinte de colhoz Dimitrii Ciutac, în spațiul clădirii pentru parcul de mașini ușoare). Alți 280-290 copii frecventau grădinița ”Izvoraș”- acum Școala primară „Haralampie Corbu”. Grădinița lucra permanent cu un regim de 12 ore și hrană de 4 ori pe zi.

La moment instituția activează cu 11 grupe  de copii cu regim de activitate de 10,5 ore. Numărul total este de 232 de copii. În instituție sunt angajați 43 angajați dintre care 19 cadre didactice. Datorită conlucrării dintre IET și  APL  s-au renovat 3 săli de grupă cu toate condițiile necesare care au permis instituționalizarea a 80 de copii.  Fiecare grupă este dotată cu necesarul de materiale didactice și suport TIC ( TV, internet, calculator) .