×

Spectacol literar-muzical închinat lui Grigoare Vieru și academicianului Haralambie Corbu

La Biblioteca Publică Dubăsarii Vechi la data de 13 februarie au fost marcate două nume mari a culturii și literaturii române. Evenimentul organizat de Centrul de Cultură și Agrement în parteneriat cu Biblioteca Publică sub genericul „O viață – Un destin” a avut drept scop omagierea lui Grigore Vieru și a academicianului Haralambie Corbu, originar din Dubăsarii Vechi.

Doamna Elena, un adevărat promotor al valorilor naționale, cât și discipolii școlii Primare din localitate, care poartă numele academicianului, au făcut o scurtă trecere în revistă a celor mai marcante evenimente din viața lui Haralambie Corbu „care s-a născut la 15 februarie 1930 în satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Haralambie Corbu este autorul a peste 650 de articole științifice, a semnat 25 de cărți, fiind totodată coautor si redactor științific a 80 de lucrări colective. A participat cu rapoarte si comunicări științifice la 200 de conferințe si simpozioane științifice naționale si internaționale, a pregătit zece doctori in filologie. Activitatea sa științifica a fost apreciata cu Premiul de Stat al R. Moldova (1985), titlul onorific „Om emerit” (1996), medaliile „Mihai Eminescu” si „Dimitrie Cantemir” (2000) si Premiul „Savantul anului” in domeniul științelor umaniste (2005). Meritul Academicianului H.Corbu ține și de readucerea unui nume de prestigiu mondial în circuitul valorilor științifice și culturale de astăzi, a astronomului Nicolae Donici (1874-1956), care a construit pe moșia de la Dubăsarii Vechi, un observator și o stație meteo, unde făcea cercetări cu ajutorul spectroheliografului și a altor aparate modern pentru acele timpuri.”

Cu prilejul împlinirii onorabilii vârste de 90 de ani, Academicianului i-sa acordat titlul de „Cetățean de Onoare a satului Dubăsarii Vechi”.

După care a urmat spectacolul literar-muzical consacrat împlinirii a 85 ani de la nașterea lui Grigore Vieru, cu evoluarea colectivelor artistice din localitate: Ansamblul folcloric de bărbați „Dubăsarii”, Ansamblul folcloric de femei „La Stâncă”, unde au răsunat melodii îndrăgite pe versurile lui Grigore Vieru: „Cântecul mamei”, „Casa părintească” ș.a.

Moderatorul evenimentului Musteață Vasile, a amintit principalele evenimente petrecute în viața și opera unui poet care a fost perceput de români ca luptător pentru independența și suveranitatea țării.

În memoria Marelui Poet a fost organizat și un recital de poezie, unde de la mic la mare au pătruns în tainele operei vierene, punând în fața publicului marele teme abordate în opera sa, dragostea față de mamă, patrie și grai. La eveniment s-au alăturat și discipolii din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu CES „Empatie”, împreună cu pedagogul Pisarenco Valentina.

Declamatorii au adus în fața publicului numeroase creații din opera lui G.Vieru, precum „Făptura mamei”, „Testament”, „Așa o știu”, „Legământ”, „Ghicitoare fără sfârșit”, „Dorul” și multe alte poezii îndrăgite de generații întregi.

Șirul evenimentelor de comemorare a lui Grigore Vieru au urmat și în data de 14 februarie, unde biblioteca a organizat un concurs de inteligență pentru utilizatorii săi, ”Vierul- poetul copilăriei mele”. Concursul a dăruit posibilitatea să pătrundem în adâncul creaţiei lui Grigore Vieru, în gândurile sufletului şi frumuseţea ideilor. Datorită acestui concurs participanții și-au îmbogățit cunoștințele și s-au familiarizat cu opera poetului.