×

Schimbarea ușilor și ferestrelor la Casa De Cultură s. Dubăsarii Vechi r.Criuleni

Scopul:

Susţinerea/promovarea relaţiilor de comunicare dintre locuitorii s. Dubăsarii Vechi malul drept și  locuitorii or. Grigoriopol malul stâng,  inclusiv a tinerilor și copiilor.

Obiectivele:

  • Crearea condițiilor optime pentru comunicare între locuitorii s Dubăsarii Vechi  și cei din or Grigoriopol prin schimbarea ușilor și ferestrelor la Casa de Cultură din s. Dubăsarii Vechi în decurs de 3 luni
  • Sporirea nivelului de comunicare dintre actorii comunitari, inclusiv copiii și tinerii de pe ambele maluri prin desfășurarea activităților în Biblioteca publică și Casa de Cultură din s. Dubăsarii Vechi în decurs de 6 luni.

Beneficiari:

  • Copii și tineri din satul Dubăsarii Vechi și or. Grigoriopol
  • Locuitorii din s. Dubăsarii Vechi și cetățenii de pe malul stîng al Nistrului-or. Grigoriopol, care vor fi implicați la diferite întruniri și activităț