×

Novateca

Ce este Novateca?– este un program cu o durată de cinci ani care are scopul de a facilita transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante. Cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți și cu susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se bucură de acces gratuit la tehnologii moderne și de servicii inovatoare de bibliotecă proprii nevoilor moderne de informare.

Obiectivele programului

În baza sistemului existent de biblioteci publice din țară, programul național Novateca colaborează cu diverși parteneri locali, naționali și internaționali pentru a:

  • Facilita modernizarea bibliotecilor publice prin dotarea acestora cu tehnologii informaționale moderne pentru accesul public la informații;
  • Consolida un sistem de dezvoltare profesională a bibliotecarilor, care va instrui mai mult de 1500 de bibliotecari să poată oferi servicii moderne de bibliotecă centrate pe necesitățile cetățenilor;
  • Facilita comunicarea și susține colaborarea dintre bibliotecari de diferite ranguri și vârste ce servesc drept modele de urmat;
  • Fortifica abilitățile bibliotecarilor de relaționare cu oficialii administrației publice locale și naționale, pentru a asigura prioritatea strategică și finanțarea bibliotecilor publice și pentru a-i ajuta să înțeleagă valoarea bibliotecilor ca centru comunitar;
  • Spori susținerea publicului larg în derularea inițiativelor de transformare a bibliotecilor în centre comunitare vibrante prin inițierea parteneriatelor cu ONG-uri, grupuri de cetățeni și entități din sectorul privat.

Rezultatele aderării la program:

În urma aderării la programul Novateca în anul 2016 Biblioteca Publică Dubăsarii Vechi a fost dotată cu cinci calculatoare, o imprimantă multifuncțională și echipament periferic, la fel dispune de conecsiune la internet și o zonă „Free Wi-Fi” disponibilă pentru toți membrii comunității. Programul Novateca a facilitate modernizarea bibliotecii dar și a serviciilor oferite de acesta, dintre serviciile bibliotecii putem să menționăm: „Ora de codare”, „Clubul conversațional de limbă engleză”, „Ora de joacă”, ”Ora poveștilor” ș.a.