×

Lansarea proiectului ”Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”

Proiectul ”Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova

 prin implementarea politicilor participative”


Agenda

activităţii de lansare a proiectului

Grant: nr.46-UNDEF

Denumirea Asociaţiei: Asociaţia Obştească ,,Iedera- Dubăsarii Vechi”

Subproiectul: ,,Implicarea- cheia spre schimbare”

Data: 16/01/2019

Locul organizării: sala de şedinţe a Primăriei Dubăsarii Vechi

Obiectivele activităţii:

  • Informarea locuitorilor satului Dubăsarii Vechi cu scopul şi obiectivele proiectului;
  • Discutarea activităţilor planificate şi a rezultatelor aşteptate.
Perioada de timp Denumirea subiectului
14:00 – 14:10 Înregistrarea participanţilor
14:10 – 14:20 Cuvânt de deschidere:

Prezentarea participanţilor;

Familiarizarea participanţilor cu scopul şi obiectivele..

Macarenco Constantin, coordonator proiect

14:20 – 14: 40 Prezentarea proiectului. Activităţi planificate, rezultatele aşteptate.

Aştifeni Rodica, coordonator de proiect, AO ,,Iedera- Dubăsarii Vechi”

14:40 – 15:00 Luări de cuvânt:

Aspecte benefice a implicării cetăţenilor în procesul decizional local.

Reprezentant Centrul Contact

Implicarea- cheia spre schimbare.

Vitalie Casian- primar de Dubăsarii Vechi.

Transparenţa şi informarea aduce încredere.

Speian Lidia- preşedintele GCA.

15:00 – 15:15 Dezbateri. Concluzii finale.
15:20 Pauză de cafea

Acest proiect este implementat de către AO ”Iedera-Dubăsarii Vechi”  în colaborare cu   APL şi    Grupul Cetăţenilor Activi  din satul Dubăsarii Vechi