×

Concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Bugetare Participativă

În premieră, Primăria satului Dubăsarii Vechi lansează concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Bugetare Participativă

Primăria satului Dubăsarii Vechi informează, că în perioada 22 aprilie – 31 mai 2021, cetățenii satului pot depune propuneri de proiecte susținute financiar din fondul Bugetului pentru Cetățeni, Programul de Bugetare Participativă, alocat de Consiliul local Dubăsarii Vechi.

Programul de Bugetare participativă/ Bugetului pentru Cetățeni, este orientat către locuitorii satului Dubăsarii Vechi, în scopul rezolvării unor probleme locale din sectoarele satului.

Pentru Programul de Bugetare Participativă, Bugetul Civic în anul 2021 este alocată suma de 60.000 lei din bugetul primăriei.

Valoarea maximă alocată pentru un proiect va constitui suma de 10.000-15 000 lei. Fiecare aplicant va asigura obligatoriu o contribuție în valoare monetară de cel puțin 20% și non-financiară de 30 %.

Proiectele depuse vor fi supuse votării de către locuitorii satului pe o platformă online dedicată bugetării participative.

Proiectul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;
  2. b) Să nu dubleze proiectele implementate de către Primărie sau să nu fie incompatibile cu acestea;
  3. c) Să corespundă cu prioritățile anuale ale Primăriei, menționate în p. 6 din Regulamentul privind Bugetarea Perticipativă (anexat mai jos);
  4. d) Propunerile de proiect să fie completate coerent și să conțină listele cu semnături a 20 persoane din localitate, menționate în p. 11 din Regulamentul privind Bugetarea Participativă.

Valoarea fiecărei propuneri de proiect va fi evaluată în dependență de complexitatea scopului și obiectivele trasate.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 31mai 2021.

Dosarele completate conform cerintelor pot fi expediate la adresa: dv.primaria@gmail.com cu mențiunea ”Aplicare – programul Bugetare Participativă” și/sau depuse pe suport de hârtie în incinta primăriei Dubăsarii Vechi, biroul secretarulului primăriei și Consiliului local.

Pentru mai multe detalii apelați la nr. de telefon 068164929

Descarcă documente atașate aici:

Formular de participare 

Regulament privind Bugetarea Participativă