×

Accesul locuitorilor s. Dubăsarii Vechi la o rețea îmbunătățită de drumuri publice locale

Rezultatele Proiectului: Autogrederul va contribui la întreținerea drumurilor de țară din localitate, la dezzăpezirea lor. Toți locuitorii satului vor beneficia de serviciile autospecialei.  Calitatea imbunătățită a  drumurilor  va spori accesul cetățenilor la institiuții, va crea condiții mai bune pentru activități de antreprenoriat. Se vor economisi resursele financiare ale localităţii prin eliminarea necesității de a închiria echipamente, oferind astfel posibilitatea folosirii resurselor economisite în alte sfere necesare comunității.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

  • 1078 de elevi și preșcolari, instituționalizați în grădinița, școala primară și liceul local;
  • 1080persoane în etate, care vor circula pe drumuri reabilitate;
  • Două persoane angajate la IM „Dubăsarii Vechi-Acva” în cadrul serviciului întreținere și reabilitare a drumurilor;
  • 2782persoane deținătoare de cote de teren agricol, care vor beneficia de drumuri de țară nivelate, ce duc spre cotele lor;
  • 32 agenți economici din localitate.