Proiecte implementate și în derulare s.Dubăsarii Vechi

 

 

Proiecte implementate și  în derulare s. Dubăsarii Vechi

Nr.

Denumirea proiectului

Etapa

Bugetul /lei

Fin-tor

C Rl

  Alte surse

B local

B Total

 

1

Ludoteca spațiu accesibil amenajat și dotat cu jocuri, jucării,
Inaintat de: AO „Iedera” & APL
Finanțator: FSM

356 034,00

 

 

 

35 6034,00

2

Banca Amintirilor Instalarea a 16 bănci în teritoriul satului
Inaintat de: APL
Finanțator: Solidarity Fund PL

12 000,00

 

 

 

12 000,00

3

Reparația Grădiniței de copii din s.Dubăsarii Vechi”
Inaintat de:APL
Finanțator: Guvernul României, FISM

1 000 000,00

100 000,00

300 000,00

 

1 400 000,00

4

Novateca(Dotarea BP cu 4 calculatoare)
Inaintat de: APL
Finanțator: IREX Moldova

103 106,00

 

 

 

103 106,00

5

Novateca 1+1 (Dotarea BP cu 2 calculatoare)
Inaintat de:APL
Finanțator:IREX Moldova

6 950,00

 

 

7 700,00

14 650,00

6

Schimbarea ferestrelor la BP 
Inaintat de:APL
Finanțator: AO„Renașterea Rurală”,CLEEN

9 500,00

 

 

4 000,00

13 500,00

7

Procurarea Autogreder 
Inaintat de:APL
Finanțator: Guvernul Elveției, PNUD

250 250,00

50 000,00

95 000,00

400 000,00

795 250,00

8

Dotarea bibliotecii publice cu mobilier și echipament tehnic 
Inaintat de: APL & Voluntar Corpul Păcii
Finanțator: SUA

32 000,00

 

 

13 600,00

45 600,00

9

”Sporirea transparenței APL ” montarea panourilor informative, instalarea  radioului local etc.

Inaintat de: AO „Iedera” & APL
Finanțator: UNDEF

__

66 700,00

 

 

 

66 700,00

10

”Amenajarea unei Platforme multifuncționale
Inaintat de:APL
Finanțator: Guvernul Elveției, PNUD

415 000,00

50 000,00

20 000,00

288 000,00

773 000,00

11

Pavaj (teren parc)
Inaintat de: APL

 

 

100  000,00

40 000,00

140 000,00

12

Schimbarea ușilor și ferestrelor la Centrul de Cultură și Agrement
Inaintat de: APL
Finanțator: Biroul de reintegrare

220 000,00

11 000,00

 

8 760,00

239 760,00

13

Iluminare stradală 
Inaintat de: APL
Finanțator: Biroul de reintegrare

220 000,00

11 000,00

 

8 000,00

239 000,00

14

„Acces pentru success”
(Amenajarea parcului)
Inaintat de: AO „Iedera” & APL
Finanțator: UE, Ambasada Poloniei

__

200 000,00

 

 

200 000,00

400 000,00

15

Elaborarea schiței Conacului familiei Donici”
Inaintat de: APL Finanțator: AIRM

__

30 000,00

 

 

30 000,00

60 000,00

16

Reparația parțială a Centrului de Sănătate
Inaintat de: APL
Finanțator: Ambasada SUA

__

3 040 000,00 

 

 

 

3 040 000,00

17

Voluntar Corpul Păcii 

Cursuri gratuit de limbă engleză, implicarea in organizarea activităților etc.

 

 

 

 

--

18

Fitnes în aer liber”

Inaintat de: AO „Iedera” & APL
Finanțator: UE, Guvernul Suediei

43 330,00

     

43 330,00

19

Reparația Bibliotecii Publice

Inaintat de:  APL
Finanțator:LGL

54 000,00

   

20 000,00

74 000,00

20

Dotarea Sălii de Sport cu echipament

Finanțator: Ambasada SUA

63 000,00

     

63 000,00

21

 

 

Creat YOUiACT 

Instruirea tinerilor în domeniul antreprenoriatului

Finanțator: Ambasada SUA

 

 

 

 

 

--

22

Dezvoltarea turismului rural în Dubăsarii Vechi în baza resurselor culturale și naturale (Pohorela)

Înaintat de: AO „Iedera” și AO „Gołdapski Fundusz Lokalny” și APL

__ 1 410 740      

1 410 740

23 Extinderea sistemului de iluminat stradal
Inaintat de: APL
Finanțator: Biroul de reintegrare
__ 280 000 10 000   10 000 300 000
24 Construcția sistemului de încălzire a
Centrului de cultură și agrement  Inaintat de: APL
Finanțator: Biroul de reintegrare
__ 710 000 100 000   100 910 910 910
25 Dotarea Bibliotecii publice cu cărți noi 
Inaintat de:APL și Volunar CP
Finanțator: Poporul American
18 000     15 000 33 000
26

Procurarea unui Tractor Multifuncțional

Inaintat de : APL

Finanțator: Guvernul Elveției, PNUD

--- 181 200   168 800 54 200

404 200

  TOTAL 8 721 810 332 000 683 800 1 200 170

10 937 780 

 

 

9 737 610