Dubăsarii Vechi- scurt istoric

 

Dubăsarii Vechi este un sat din raionul Criuleni, Republica Moldova.  Prima atestare documentară a   satului Dubăsari (acum Dubăsarii Vechi) din ținutul Orhei este din 3 august 1470. Toponimul Dubăsari, are la  bază termenele „Dubas", care  circulă numai în  Moldova şi este de origine slavă (ucr. polon.) Dubas  este  denumirea unei bărci de pe  Bug şi Nipru, apoi şi pe  Nistru. Este pomenit  acest cuvînt încă de mitropolitul Dosoftei „De aici peste  noapte veniră nişte  creştini cu un dubas de-i  încarcă pe  toţi" Este  atestat şi teremenul vechi Dubăsar  cu sensul „pontonier” , adică om ce îngrijeşte  de dubasuri (pontoane) şi de construcţia podurilor peste apele curgătoare. Aici lîngă satul numit s-a  aflat pe vremuri un pod de dubasuri - de unde şi denumirea  Dubăsari.