Mihai Eminescu sărbătorit prin muzică și poezie

Mihai Eminescu sărbătorit prin muzică și poezie

La Biblioteca Publică Dubăsarii Vechi în perioada 13-16 ianuarie s-a desfășurat săptămâna consacrată lui Mihai Eminescu. Unde au fost organizate diverse activități de omagiere și promovare a operei Luceafărului literaturii române.

 „Săptămâna Eminesciană” dedicată împlinirii a 170 ani de la nașterea marelui poet român Mihai Eminsecu s-a desfășurat în perioada 13-16 ianuarie fiind organizată de Centrul de Cultură și Agrement în parteneriat cu Biblioteca Publică Dubăsarii Vechi. Având drept scop promovarea culturii naționale și sporirea interesului comunității față de literatură.

Programul evenimentului a cuprins activități precum: organizarea unei expoziție de carte, unde au fost expuse cele mai reprezentative opere, dar și diverse publicații a lui Eminescu: literatură populară, articole din presă, publicistică, teatru ș.a. Nelipsite din expoziție sunt lucrările de critică literară și analiză a operei lui Eminescu.

Expoziția de carte Eminesciană este completată de o expoziție de artă plastică. Unde elevii Școlii de Arte „V.Glinca” din localitate și-au manifestat abilitățile artistice dar și dragostea față de opera marelui poet, reflectând imagini vizuale dintre cele mai populare poezii.

Evenimentul a culminat cu un recital de cântece și poezii prezentat de ansamblul folcloric de femei „La Stâncă”, conducător artistic Cerlat Maria. Aici au răsunat melodii pe versurile lui Eminescu,  îndrăgite de generații întregi: „De ce nu-mi vii?”, „Pe lângă plopii fără soți”, „Mai am un singur dor”, „Somnoroase păsărele”.

Am avut ocazia să ne cufundăm în viața și opera lui Eminescu prin intermediul prezentărilor, cu referire la biografie, la caracteristicile operei sale și nu în ultimul rând a relațiilor sale de prietenie cu Ion Creangă și  Ioan Slavici. Doamna Elena Casian, ca un adevărat izvor nesecat de cunoștințe, a venit cu o superbă prezentare a vieții și activității  ”poetului nepereche” făcând posibil să-l cunoaștem pe Eminescu nu doar ca scriitor dar și om al promovării culturii, tradițiilor și limbii românești.

Omagiu marelui poet a fost adus și de elevii Liceului Teoretic „N.Donici” dar și de copii de la Centrul de Zi „Empatie”. Care au delectat auzul celor prezenți la eveniment cu cele mai îndrăgite versuri a poetului: „O,rămâi”, „Ce te legeni”, „Luceafărul”, „De câte ori, iubito...” ș.a.