Consultarea publică a proiectelor de decizii

Consultarea publică a proiectelor de decizii

Primaria  Dubasarii Vechi, anunţa de despre desfășurarea consultărilor publice asupra proiectelor incepând  cu  data  de 17.05.2019

 

1.„Cu privire  la aprobarea raportului privind execuţía  bugetului pe 3 luni  a anului  2019”.

2.  „Cu  privire la  operarea unor modificări în bugetul local pentru anul 2019”      

3.  ” Cu privire  la  aprobarea  propunerilor de  proiect 

4.„Cu privire  la  Casarea unor  Mijloace fixe”

5.Cu  privire  la operarea  unor  modificări în  decizia  consiliului    Nr. 1.3  din   05  februarie 2019 „Cu privire la transmiterea în comodat a bunurilor imobile”

6„Cu  privire  la  examinarea  cererii dl.Bivol Ion ”(Anexa)

7 „Cu  privire  la  examinarea  cererii dl. Meşcinschi Alexandru ”(Anexa)

8.„Cu  privire  la  delimitarea  terenurilor  proprietate  publică , care  se  află în  extravelanul satului „.

Termenul  limita  de  prezentare  a  recomnadarilor  03.06.2019

Primarul anunță persoana responsabilă de transparența decizională este dna. Barburas Elena, Secretarul consiliului local, Telefon de contact: 0248 61-359,  e-mail: dv.secretar@gmail.com