Comisii de Specialitate

Comisii de Specialitate

I.Comisia pentru buget, economie  finanţe  şi  fiscală

 

Președintele comisiei: Leahu  Svetlana

Secretarul comsiiei: Moscaliciuc Veaceslav

Membrii comisiei

1.Chetruşca Aurel

2.Chetruşca Natalia

3.Novac Constantin

 

 

II. Comisia agricultură    construcţii ,protecţia  mediului   şi

amenajarea  teritoriului

 

Președintele comisiei: Leahu Timofei

Secretarul comsiiei: Speianu Radu

Membrii comisiei

1.Coşulschi Victor

2.Grecu Oleg

3.Vasiliţa Mihail

 

 

III. Comisia pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă

 

Președintele comisiei: Speianu Ana

Secretarul comsiiei: Ţurcanu Serafim

Membrii comisiei

1.Schidu Elena

2.Schidu Petru

3.Vasiliţa Victoria