Localitatea:

Satul Dubasarii Vechi

Raionul Criuleni

Republica Moldova

ANUNŢ privind initierea proiectelor de decizie

ANUNŢ privind initierea proiectelor de decizie

Clic pentru descarcare.

Recomandările pot fi expediate şi în scris până la data de  25.08.2020 la adresa: dv.secretar@gmail.com

Autorul proiectului: Primăria Dubasarii Vechi

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop consultarea și implicarea participării societății civile în procesul decizional, administratorilor de buget și a societății civile în elaborarea unui buget transparent, echilibrat și performant. familiarizarea societății civile despre modul de utilizare a finanțelor publice de către aparatul primăriei, instituțiile publice finanțate din bugetul local.

1.  „ Cu  privire  la aprobarea raportului privind execuţía  bugetului pe  6 luni anului 2020”.

2.„Cu  privire la efectuarea unor modificărea în bugetul  local pe anul 2020”.

3. ,,Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa organelor  electorale pentru Alegerile Preşedintelui  Republici Moldova  din 01 noiembrie 2020”

4. ,,Cu privire  la  efectuarea  unor  modificări în decizia  consiliului  local nr.1.14 din 11.06.2020 ,,Cu privire la  examinarea  cererii fam.Burchin”,

5. ,,Cu privire  la  efectuarea  unor  modificări în decizia consiliului nr.1.7 din 11.06.2020 Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea  Consiliului Local Săucești jud.Bacău (România)”.

6. ,,Cu  privire  la  examinarea cererii de la  Federaţía Moldovenească de Fotbal  privind ,,rezelierea contractului nr.6 din 01.08.2019 încheiat între  primăria satului Dubăsarii Vechi”.

7.,,Cu privire  la  aprobarea Listei  bunurilor immobile, proprietate a unităţíi administrative teritoriale Dubăsarii Vechi”.

8. ,,Cu privire la reluarea activității gradiniței de copii”

9. ,,Cu privire la reluarea activității Şcolii de  Arte ”

10.,, Cu privire la completarea Planului de Achiziții”
11.  „ Cu privire  la  aprobarea  propunerilor de  proiect ”