ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

Publicat 20.11.2019

La data de 4 decembrie 2019, orele 10:00 în sala de ședințe a primăriei Dubăsarii Vechi r. Criuleni, va avea loc consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară din decembrie 2019. Primarul anunță persoana responsabilă de transparența decizională este dnaBarburas Elena, Secretarul consiliului local, Telefon de contact: 0248 61-359, e-mail: dv.secretar@gmail.com

La dezbatere sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate.

Recomandările pot fi expediate şi în scris, până la data de 04.12.2019 dv.secretar@gmail.com

Autorul proiectului: Primăria Dubăsarii Vechi (Consultarea Proiectele de decizii în localul primăriei - Responsabil: Secretarul Consiliului Local)

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop consultarea și implicarea participării societății civile în procesul decizional, administratorilor de buget și a societății civile în elaborarea unui buget transparent, echilibrat și performant. familiarizarea societății civile despre modul de utilizare a finanțelor publice de către aparatul primăriei, instituțiile publice finanțate din bugetul local.

1.  ”Cu privire la  aprobarea proiectului  bugetului local pentru   anul 2020 „

2. ”Cu  privire  la  aprobarea modificărilor în planul  bugetului   pentru   anul  2019”.

3. ”Cu privire la   aprobarea și punerea în aplicare a  impozitelor locale    pentru   anul 2020”    

4. ”Cu privire la   aprobarea și punerea în aplicare a  taxelor  locale  pentru   anul 2020”.    

5. „Cu  privire  la  aprobarea comerţului  stradal  pe  un o porţiune  de  drum (Leahu Timofei- Garaj şi în faţa  brutării vechi )”

6.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului local Dubăsarii  Vechi   .

7. Cu  privire  la  aprobarea   Regulilor interne de informare,consultare și  participare în procesul de elaborare și  adoptare  a deciziilor  consiliului sătesc

8.Cu  privire  la   formarea  bunurilor  imobile privind   comasare a terenurilor

(  cu nr.cad.3133102447 S/0,068  cu nr.cad.3133102448 S/0,068  cu nr.cad.3133102449 S/0,068 într-un  singur  teren  cu  suprafaţa  0,204 ha )

9.Cu privire  la  anularea  planului  geometric  şi a  actului  de  stabilire  a hotarului din  data  de  06.08.2019 a  terenului  cu nr.cad.31333201140 recepţionat  la  data 05.09.2019 , solicitat  de  SRL TN Trading Prim SRL

10.Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare  a bibliotecii publice.