ANUNŢ privind initierea proiectelor de decizie 

ANUNŢ
privind initierea proiectelor de decizie 

 

Recomandările pot fi expediate şi în scris pana 03.03.2020 dv.secretar@gmail.com

Autorul proiectului: Primăria Dubasarii Vechi

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop consultarea și implicarea participării societății civile în procesul decizional, administratorilor de buget și a societății civile în elaborarea unui buget transparent, echilibrat și performant. familiarizarea societății civile despre modul de utilizare a finanțelor publice de către aparatul primăriei, instituțiile publice finanțate din bugetul local.

1.„Cu privire  la aprobarea raportului privind execuţía  bugetului pe anul  2019”.

2.    „ Cu  privire aprobarea  taxelor  de  studiu  la   Şcoala de  Arte „Glinca”.

3.  „Cu  privire la  operarea unor modificări in bugetul local pentru anul 2020”.

4.  Cu  privire  la  aprobarea  planului de  achiziţii”

5.  Cu  privire  la  formarea    comisiei  administrative”

 6.  ,, Cu privire  la aprobarea  comsiiei  de licitaţie.

7.  ,, Cu privire la expunerea  la  licitație a unor terenuri 
 8. ,, Cu  privire  la  instituirea comisiei pentru implementarea

 recomandarilor înaintate prin Hotărărerea  Curţii de Conturi "

9.  ,, Cu privire  la  aprobarea Regulamnetului privind serviciul de 

 colectarea  a impozitelor şi  taxelor locale  

10.  „Cu privire  la  reinventarierea fondului de carte existent în
 biblioteca publică locală Dubăsarii Vechi”

11. Cu privire  la  examinarea cererii fam.Burchin Ion şi  Burchin  Liuba (Anexă )

12. Cu privire  la  modificarea deciziei consiliului nr.1.20 din 17.03.2017.

13. Cu privire  la  repartizarea  sectoarelor în  sat  după consilierii  local.